Zanim wezwiesz serwis upewnij się, że:

Klimatyzator jest włączony
– Nie jest ustawiony timer  ( nastaw czasowy na pilocie- sterowniku )
– Czy ustawienie pilota (sterownika ) jest prawidłowe ( śnieżynka – chłodzenie )
– Czy temperatura została nastawiona prawidłowo  ( optymalnie 20-24 stopnie , lub 7 różnicy wewnątrz a zewnątrz)
– Czy klimatyzator ( wylot powietrza ) nie jest zasłonięty, przesłonięty
– Zamknięte są okna i drzwi – klimatyzator jest przewidziany do chłodzenia pomieszczeń nie parków czy ulic.
– Czy klimatyzator ma zasilanie ? Sprawdź wtyczkę i bezpieczniki.
– Gdy nie działa pilot sprawdź baterie.

Nie obawiaj się również gdy:
– Klimatyzator nie działa przez ok. 3 min po włączeniu – to zabezpieczenie urządzenia.
– Działanie klimatyzatora jest czasami głośniejsze – to dźwięk krążącego w układzie freonu.
– Słyszalne są delikatne trzaski – dźwięk ten jest wytwarzany na skutek kurczenia się lub rozprężania obudowy.